PM

PM

  • IT Project Management Hot

    ՆկարագրությունԾրագիրՈւնե՞ք հարցերՆկարագրություն Դասընթացի հեղինակ Սեբաստիա Իսաղուլյանն ունի ավելի քան 10 տարվա աշխատանքային փորձ կառավարման ոլորտում։ Ներկայումս Agile project management team lead է Soft Construct- ում։ IT Project Management դասընթացի շրջանակում նա տեսական գիտելքիները կներկայացնի` հիմնվելով իր երկարամյա աշատանքային փորձի և բազմաթիվ պրակտիկ քեյսերի օրինակների վրա։ Դասընթացի տևողությունը 2 ամիս, շաբաթական 2 պարապմունք՝ 2-2․5 ժամ։ Դասընթացի [...]